Gesubsidieerde rechtsbijstand

Bent u particulier dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde (gesubsidieerde) rechtsbijstand, een  "toevoeging".

De advocaat kan voor u een toevoegingsaanvraag indienen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

De Raad voor Rechtsbijstand toetst aan de hand van wettelijke criteria of u al dan niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan betaalt u een eenmalige eigen bijdrage voor de kosten van rechtsbijstand. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u informatie over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Wordt uw aanvraag afgewezen, dan worden de werkzaamheden verricht op basis van het overeengekomen uurtarief.


Tarieven
Beutener/Staal Advocaten biedt betaalbare rechtsbijstand aan particulieren en ondernemers. Net als alle andere afspraken die met u worden gemaakt, wordt het overeengekomen tarief neergelegd in de opdrachtbevestiging. U weet dan precies waar u aan toe bent. De tarieven liggen tussen de € 100,- en € 180,- (exclusief BTW) per uur. Er worden geen kantoorkosten in rekening gebracht. Op de dienstverlening zijn algemene voorwaarden van de betreffende advocaat van toepassing.